Online Whatsapp

Ortodonti - Antalya

Ortodonti Antalya

Ortodonti kelimesi iki Yunanca sözcükten oluşmuştur. Ortos düzgün, Dontos dişler anlamına gelir. Ortodontik tedavi denildiğinde sadece dişleri düzeltmek akla gelmemelidir. Dişler, alt ve üst çene kemikleri, diş kavisleri, dışta dudaklar ve yanaklar, içeride dil de ortodontinin alanına girmektedir.

Ortodontik tedavinin amacı sadece dişlerdeki çapraşıklığı, çenedeki uyumsuzluğu düzelterek kişiye estetik bir katkıda bulunmak değildir. Bunun yanı sıra olması muhtemel diş çürükleri, diş ve diş eti hastalıkları, eklem problemlerini engellemek de bu uzmanlık alanın görevlerinden biridir.

Ortodontist / Ortodonti uzmanı kimdir?

Ortodonti uzmanı, 5 yılık diş hekimliği eğitiminin ardından 4-6 yıl süreyle ortodonti doktorası ve uzmanlık eğitimi yapmış, diş ve yüz düzensizliklerinin teşhis ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış bir diş hekimidir. Bu süreç hem teorik hem de hasta başı eğitimleri kapsamaktadır.

İlk muayene ne zaman yapılmalıdır ?

Her bilinçli ebeveyn; çocuğunu görünür bir problemi olmasa da 6-7 yaşlarına geldiğinde ortodonti uzmanına kontrole götürmelidir.

Bunun haricinde;

 • Ağızdan nefes alan veya geniz eti problem olan
 • Uzun müddet emzik kullanmış olan
 • Parmak emme alışkanlığı olan
 • Dudak-damak yarığı olan
 • Diş eksikliği olan veya çenesine sert bir darbe almış olan
 • Anne veya baba tarafında alt veya üst çenesi çok ileride/önde olan
 • Halk arasında dişleklik diye tabir edilen durum gözleniyorsa (üst ön dişleri çok ileride olan çocuklar düştüğünde ön dişlerinin kırılma olasılığı çok fazladır)
 • Herhangi bir nedenden ötürü erken süt dişi çekimi yapılan
 • Dişlerde çapraşıklık olduğu düşünülen her çocuk mutlaka ortodonti uzmanına muayene olmalıdır.

Ortodondik tedavide yaş neden önemlidir?

Anne ve babalar günümüzde çocuklarının ağız sağlığı ile yakından ilgilenmektedirler. İlk ortodontist ziyareti süt dişlerin düşmeye daimi dişlerin sürmeye başladığı 6-7 yaşlar civarında yapılırsa bazı ortodontik problemler yetişkin döneme ertelenmeden süt dişlenme döneminin sonlarından itibaren çok basit girişimlerle giderilebilir.

Ortodontist süt dişlerinin düşme ve daimi dişlerin sürme evresi boyunca bu dişlerin birbirleriyle çarpışmadan, kendi yollarında sürmeleri ve konumlanması doğrultusunda bir trafik polisi gibi yönlendirici olacaktır. Farklı ortodontik anomalilerin tedavisi için farklı yaşlar uygun olacaktır. İlk ortodontist ziyaretinde ortodontist, klinik tecrübe ve öngörüsü ile ortodontik anomali oluşup oluşmayacağını ve en uygun tedavi zamanının ne zaman olacağını aile ile paylaşacaktır. Parmak emme gibi bazı kötü alışkanlıklar erken yaşta ortodontistin yardımı ile terk edilebilir.

Neden ortodontik tedavi yapılmalıdır?

 • Kişilerin görünüşlerinin ve gülüşlerinin estetik görünüme kavuşması
 • Çapraşık dişlerin temizleme zorluğu nedeniyle oluşabilecek çürüme ve diş eti hastalıklarının önlenmesi
 • Çene eklemi ile ilgili oluşabilecek rahatsızlıkların engellenmesi veya mevcut olanların düzeltilmesi
 • Diş sıkma alışkanlığı veya diğer ortodontik bozukluklar nedeniyle oluşabilecek diş aşınması, baş-yüz ağrılarının giderilmesi amacıyla ortodontik tedavi yapılmalıdır.