Online Whatsapp

Ağız Ve Çene Cerrahisi

Ağız ve Çene Cerrahisi Antalya

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi; dişlerin normal ve cerrahi çekimleri,gömülü diş operasyonları, diş abseleri, implant cerrahi uygulamaları, çene kemiğinin yetersizlikleri için kemik rekonstrüksiyonları, çene kist ve tümörleri, ortognatik cerrahiler, çene eklem problemleri, çene kırıklarının cerrahi tedavileri ile ilgilenen ana bilim dalıdır.

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı olmak için 5 yıllık diş hekimliği eğitimi sonrasında 4-5 yıllık uzmanlık eğitimi gereklidir. Bu alanda teorik eğitimin yanısıra cerrahi ameliyatlara katılınıp eğitim sürecince KBB, Anestezi ve Plastik Cerrahi, Acil Tıp Hekimliği anabilim dallarında rotasyonları da tamamlanmaktadır.Hazırlanan doktora tezi ile de uzmanlığa hak kazanılmaktadır.

Normal ve Cerrahi Diş Çekimleri

Diş çekimi basit bir şekilde gerçekleşmesi normal, cerrahi olarak diş etinin kaldırılıp, kemik kaldırılması, dişin parçalara ayrılması gerektiği durumlar cerrahi çekim olarak tanımlanabilir. Her diş çekimi cerrahi bir işlem olmakla birlikte diş köklerindeki farklı anomaliler, eğrilikler, dişin farklı pozisyonları, anatomik yapılarla dişlerin ilişkileri nedeniyle de diş çekimlerinde komplikasyonlar oluşabilir.

Gömülü Diş Çekimleri

Gömülü dişler çeşitli sebeplerden ağız içinde olması gereken yerde olmayan veya diş fazlalıkları nedeniyle çene kemiğinde kalan dişlere denir. Gömülü dişler çene kemiklerinde farklı pozisyonlarda yer alabilirler. Panaromik çene filmleriyle tespit edilebildikleri gibi bu dişlerin anatomik yapılarla olan ilişkileri gerekiyorsa volumetrik dental tomografilerle değerlendirilebilir. Sinir–diş komşulukları bu sayede daha iyi tespit edilmektedir.

Gömülü Yirmi Yaş Dişleri

Ağzımızda en son çıkan ve diş dizisinin en sonunda yer alan 3. azı dişleri yirmi yaş dişleri olarak bilinmektedir. Yirmi yaş dişleri 7-12 yaşları arasında radyografilerde görünür hale gelirler. Devam eden süreçte gelişim ve sürme hareketlerini 18-24 yaş arasında tamamlamış olmaları gerekir. Yirmi yaş dişleri ile ilgili yapılan çalışmalarda; bu dişlerin şekil ve hacimsel büyüklüğünün, ağızda görülme zamanının ve sürme hızının kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterdiği bildirilmiştir.

Çene darlığı, dişlerde çapraşıklıklar, genetik faktörler,anatomik engeller bu dişlerin ağızda diş dizisine uygun şekilde yer almasını engelleyebilir. Böyle durumlarda yirmi yaş dişleri kısmen veya tamamen gömülü kalabilir. Gömülü yirmi yaş dişlerinin enfeksiyon, ağrı, dişeti hastalığı, komşu dişlerde çürük, çenelerde kist oluşumu gibi nedenlerle çekilmesi gerekebilir.Çekilmesi gerektiğine karar verilen gömülü yirmi yaş dişlerinin çekimleri cerrahi işlemleri gerektirmektedir. Lokal ve genel anestezi altında yapılabilen bu işlemler öncesinde dişin ve anatomik yapıların iyi değerlendirilmesi oluşabilecek komplikasyonları en aza inmesini sağlayacaktır.

Sağlıklı,çiğneme işlemine katılabilen,normal diş fizyolojisi gösteren yirmi yaş dişleri iyi bir ağız hijyeniyle ağızda tutulabilir. Diş tedavilerinde en önemli nokta zamanında müdahaledir. Rutin diş muayenelerinizi yaptırmanız ağız, diş ve çene sağlığınızı koruyacaktır.

Diş Apseleri

İltihap; vücudun iritanlara veya enfeksiyona karşı bir savunma mekanizmasıdır. Enfeksiyon ise vücut dokularının mikroorganizmalar ve toksinleri ile istila edilerek hastalık tablosunun ortaya çıkmasıdır.

Dental apseler; genellikle diş kaynaklı kronik bir durumun akut dediğimiz alevli bir hale geçmesiyle başlar.İltihabın lokal belirtileri sıcaklık, kızarıklık,şişlik,ağrı ve fonksiyon kaybıdır. Dişin radyografik görüntüsünde tespit edilebildiği gibi primer akut olak başlayan dişlerde birkaç gün içerisinde radyolojik görüntü oluşur.

Diş kökünde oluşan enfeksiyon oluştuktan sonra çevre dokulara eşit bir şekilde yayılım gösterme çabası başlar, ancak direnci az olan bölgeler yayılımda öncelik gösterirler.İlgili dişin bulunduğu anatomik boşluklara göre apseler adlandırılır.Bunlardan bazıları; fossa kanina apsesi, bukkal apseler, infratemporal apseler, submental apseler, submandibular apseler, sublingual apselerdir.

İmplant Cerrahisi

Dental implant nedir ?

Günümüzde kaybedilen dişlerin fonksiyon ve estetiğinin tekrar yeniden hastaya kazandırılmasında en çok tercih edilen tedavi seçeneği haline gelen dental implantlar; titanyum materyalinden yapılan yapay diş kökleridir. Genelde vida şeklinde olan dental implantların titanyum olması nedeniyle biyolojik olarak çene kemiğine olan uyumu çok yüksektir.Bu uyum kemik hücrelerinin titanyum yüzeyine bağlanmasıyla gerçekleşmektedir.Bu önemli biyolojik ilişki osteointegrasyon olarak adlandırılmaktadır.

Çene Kistleri (Odontojenik Kistler)

Gerçek kistler, etrafı epitel döşeli bağ dokusu kapsülüyle çevrili,içinde sıvı veya yarı sıvı materyal bulunan patolojik yapılardır. Kistler dişlerle ilgili olurlarsa, dişe ait yapıların epitelinden orjin alırlarlarsa odontojenik kistler, eğer diş yapıları ile ilgileri yoksa nonodontojenik kistler denir. Çenelerin kistleri temel olarak 4 yöntemle tedavi edilmektedir: enükleasyon, marsüpyalizasyon, enükleasyon ve marsüpyalizasyon ve enükleasyonla birlikte küretaj.